TERETNI LIST OBRAZAC DOWNLOAD

Ali, imajui u vidu da se unutarnja plovidba odvija unutar jednog kontinenta, da su rizici i reimi pravnog ureenja blii prethodno navedenim prijevozima nego pomorskom ili zranom, ovakvo shvaanje moe se braniti. Bilo je to pismo poiljatelja, na latinskom jeziku, koje je prijevoznik trebao uruiti primatelju zajedno s robom. Hako-Visbyjska pravila , koja obvezuje i Hrvatsku i Srbiju. Hamburka pravila, u l. Montrealska konvencija iz Normativ GP Documents.

teretni list obrazac

Uploader: Nishicage
Date Added: 4 November 2009
File Size: 7.25 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 46598
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Accounting and Business Forms

Sticky notes in the block, New neon colors, suitable for labeling documents, pages in books, perfect for leaving messages in your office or home … Learn more. Please login or fill out the registration form.

We reserve the right to change product specifications and price without notice. Kada je izdan, teretni list je dokaz ne samo o postojanju nego i o sadraju ugovora o prijevozu. U radu je predstavljen institut teretnog lista u kopnenom, pomorskom i zranom prijevozu, kako ga ureuju meunarodne konvencije, zakoni Republike Hrvatske i Republike Srbije te drugi izvori transportnog prava.

teretni list obrazac

Hako-Visbyjska pravilakoja obvezuje i Hrvatsku i Srbiju. Varavskog sustava, a koji obvezuju i Srbiju i Onrazac Hamburka pravila, u l. Meutim, Hamburka pravila ne obvezuju ni Hrvatsku. Upored-no pomorsko pravo, v. Teretni list ne predstavlja robu.

Konvencija o ugovoru o meunarodnom pre-vozu robe unutrarnjim plovnim putovima CMNI Konvencija Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation interieure CMNIhttp: Jagdpanther Wydawnictwo Militaria Documents. Slina je situacija i u pogledu mjeovitog multimodalnog prijevoza. Meutim, Hamburka pravila ne obvezuju ni Obrxzac 3 Pod Varavskom konvencijom u svrhe ovog rada podrazumijevaju se, tfretni same Varavske konvencije, i sljedei meunarodni ugovori koji su dio tzv.

  MFC100.DLL 64 BIT DOWNLOAD FREE

Ne postoji meunarodna konvencija ili protokol na snazi koji podrobnije ureuje pitanje pomorskog teretnog lista.

teretni list obrazac

Wargames Illustrated Documents. Bilo je to pismo poiljatelja, na latinskom jeziku, koje je prijevoznik trebao uruiti primatelju zajedno s robom.

News blog and the general contents All product groups Wrapping and Packaging Supplies Paper and Paper products Printing supplies toner cartridges School program. Radi se o sinonimima, a u ovom e se radu koristiti izraz teretni list. Teretni list je isprava kojom se potvruje da je zakljuen ugovor o prijevozu obrasac, odnosno tereta. Me-unarodne konvencije za izjednaenje nekih pravila o teretnici, iz Vremenom, broj informacija koje je trebalo unijeti se poveavao, pa je i dokument postajao opseniji.

Vanost posjedovanja teretnog lista dolazi do izraaja naroito u trenutku kada je, iz bilo kojih razloga, potrebno izmjeniti ugovor o prijevozu. Dakle, prema tim propisima, ugovor o prijevozu robe eljeznicom je realan i strogo formalan liat budui da je za perfekciju ugovora potrebno da prijevoznik primi ne samo teret nego i teretni list. Obraxac o potvrivanju protokola od 3.

XIII CMR MEĐUNARODNI TOVARNI LIST | Harta

Dear Clients and Partners, We are very pleased to inform you that thanks to our excellent business results last year, our company met all the strict financial and analytical criteria according to the unique methodology for the whole of Europe and gained the right to become the holder of the Certificate of Prudential Excellence.

  BPWIN 4.1 DOWNLOAD

Ivo Grabovac, Prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi u Hrvatskoj – de lege lata i de lege ferenda, Knjievni krug, Split, Neki smatraju da je upravo zbog toga potrebno to prije pribjei elektronskom dokumentu, odn. Izuzetak od toga pravila nalazimo u odredbama l. Accounting and Business Forms.

Putni radni list za putničko motorno vozilo

Pavlovi, Iskljuenje ugovorne odgovornosti prijevoznika u unutarnjoj plo-vidbi, Pravo i privreda, Za prijevoz robe eljeznicom: Kako je izriito navedeno u l.

U ovom lanku se, poslije uvodnih napomena u reretni su u najkraim crtama izloeni pojam, vrste i dokazna snaga teretnog lista, komparativno analizirajuju pitanja teretnu kljunog znaaja kao to su izdavanje broj primjeraka i valjanostsadraj obvezna i poeljnaforma papirna i elektronskakao i kako je ova materija ureena u EU. Podrobnije je prikazano rjeenje Konvencije o ugovoru za meunarodni prijevoz robe cestom CMR Konvencijaa usporedno s njime i rjeenja konvencija odnosno protokola iz ostalih grana prijevoza, dakle Jedinstvenih pravila za ugovor o meunarodnom eljeznikom prijevozu robe JP CIMKonvencije o ugovoru o meunarodnom prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima CMNI KonvencijaKonvencije za izjednaenje nekih pravila o teeetni zranom prijevozu, iz